Za hmyzem na jižní Moravu – entomologická exkurze do Lednice na Moravě a okolí

Jižní Morava patří mezi biologicky nejrůznorodější oblasti České republiky. Množství charismatických druhů bezobratlých společně s unikátní krajinou vytvářejí z oblasti ideální cíl pro entomologicky zaměřenou školní exkurzi. V tomto článku je popsán itinerář výletu do zámeckého parku v Lednici na Moravě a do okolí soustavy lednických rybníků, přičemž se zaměřujeme na běžné i vlajkové druhy místní entomofauny.

Doporučená literatura

KOLIBÁČ, Jiří, Karel HUDEC, Zdeněk LAŠTŮVKA a Milan PEŇÁZ. Příroda České republiky: průvodce faunou. Druhé, upravené a doplněné vydání. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2993-5.

Atlasy hmyzu z Nakladatelství Acadamia

DOLNÝ, Aleš, Filip HARABIŠ a Dan BÁRTA. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Praha: Academia, 2016. Atlas. ISBN 978-80-200-2503-6.

KOČÁREK, Petr. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013. Atlas. ISBN 978-80-200-2173-1.

MACEK, Jan. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1521-1.

MACEK, Jan. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1667-6.

MACEK, Jan. Blanokřídlí České republiky. Praha: Academia, 2010. Atlas. ISBN 978-80-200-1890-8.

MACEK, Jan, Josef PROCHÁZKA a Ladislav TRAXLER. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2012. Atlas. ISBN 978-80-200-1571-6.

MACEK, Jan, Zdeněk LAŠTŮVKA, Jiří BENEŠ a Ladislav TRAXLER. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2015. Atlas. ISBN 978-80-200-2429-9.

MACEK, Jan, Ladislav ROLLER, Karel BENEŠ, Kamil HOLÝ a Jaroslav HOLUŠA. Blanokřídlí České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2020. Atlas. ISBN 978-80-200-1890-8.

Literatura zabývající se chovem hmyzu

KOVAŘÍK, František a kol. Hmyz chov – morfologie. Madagaskar, 2000. ISBN 80-86068-24-2

 

South Moravia is one of the most biodiverse regions of the Czech Republic. The presence of many charismatic invertebrate spe­cies, along with its unique landscape and genius loci makes the area a perfect target for an insect-oriented field trip for a school class. Here we provide an easy itinerary for an excursion into the vicinity of Lednice in Moravia and highlight the easy-to see species as well as the local icons of the insect world.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Srdečně vás zveme na výstavu Radky Boškové: Ryby ve vědecké ilustraci. Po celý květen 2024 v 1. patře knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.