Zaostřeno na detail – povrchové struktury a morfologie těla u šestinohých

Díky své obrovské diverzitě nabízí skupina šestinozí (Hexapoda) neskutečnou pestrost tvarů, forem a řešení, které ale vycházejí ze stejného základu. K pozorování této variability často stačí stolní lupa, binokulární mikroskop nebo makroobjektiv fotoaparátu. Článek nemá ambice podat vyčerpávající popis co a jak pozorovat, má být ukázkou ze světa bezobratlých, ve kterém lze tisíckrát nalézt stejnou strukturu a pokaždé v jiném provedení.

Thanks to its enormous diversity, the Hexapoda group offers an incredible variety of shapes, forms and solutions, but all ba­sed on the same foundation. A desktop magnifying glass, a binocular microscope or a camera macro lens is often all that is needed to observe this variability. This article does not aspire to give an exhaus­tive description of what to observe and how to observe it, as it is meant to be just an example of the world of invertebrates in which the same structure can be found thousands of times, each time in a different design.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Ve dnech 30. května - 1. června můžete opět zdarma navštívit Veletrh vědy na výstavišti PVA EXPO PRAHA, kde uvidíte více než stovku expozic pracovišť Akademie věd ČR, univerzit, inovativních firem, neziskových organizací a mnoha dalších institucí. Stejně jako v loňském roce můžete i letos na Veletrhu vědy navštívit stánek časopisu Živa.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.