Výstava ilustrací Zdeňka Doležala byla uspořádána v literární kavárně Knihkupectví Academia v Praze ve spolupráci s Živou v roce 2005.

O autorovi:

Zdeněk Doležal

(1957-2007)

Od mládí se věnoval především ornitologii, později svůj zájem soustředil na entomologii, která zústala jeho životním posláním. Přestože vystudoval střední průmyslovou školu stavební, pracoval v oboru jen krátce. Soustavně se zabýval studiem přírody a zejména hmyzu.

Časem nalezl svoji vlastní techniku, pracoval s křídami, uhly, pastelkami i tužkou, místy využíval pryže pro potřebné detaily a efekty. Svůj kreslířský talent uplatnil nejen pro zobrazení vlastních pozorování, podílel se i na ilustraci šesti knih (např. Chráněná území ČR, Madagaskar, umírající přírodní ráj), kreslil pro regionální periodika, spolu se záchrannou stanicí živočichů v Plzni připravil obrazový materiál, který je spolu s texty Z. Svěráka a J. Uhlíře využíván při hodinách ekologické výuky ve školách.

Své populárně naučné práce o hmyzu doprovázené vlastními ilustracemi publikoval i v Živě.