Život na tom, co se pohybuje – symforiontní nálevníci

Organismy, které dokážou svůj život, nebo alespoň jeho podstatnou část prožít na povrchu jiného živého organismu, označujeme obecně jako epibionty, a jejich četnost i rozmanitost nás dozajista překvapí (viz Živa 2018, 4: LXXXV–LXXXVIII). Tento článek se zabývá pouze nepatrným zlomkem organismů, kteří zvolili tuto životní strategii, a to nálevníky (Ciliophora, Peritrichia, Mobilida a Sessilida) obsazujícími místa na živých organismech, která bychom rozumem považovali pro život za málo vhodná, nebo dokonce zcela nevyhovující.

Pracovní listy a další materiály k výuce najdete v přílohách níže v pdf souborech jako samostatné přílohy. Pod galerií obrázků je také umístěno video ilustrující příklad epobionta.

Citovaná a použitá literatura:

BICKEL, Samantha Lynn; TANG, Kam W.; GROSSART, Hans-Peter. Ciliate epibionts associated with crustacean zooplankton in German lakes: distribution, motility, and bacterivory. Frontiers in microbiology, 2012, 3: 243.
MATTHES, Dieter. Über die Kiemenfauna („Isopodobionte“) unserer Landasseln. Mikrokosmos, 1949, 38: 169-172.
MATTHES, Dieter. GUHL, Walter. Systematics, adaptations and room parasitism of operculariform epistylids living on hydrophilids. Archiv für Protistenkunde, 1975, 117: 110-186.
LOM, Jiří, et al. Protozoan parasites of fishes. In: Developments in aquaculture and fisheries science, Vol. 26. Elsevier Science Publishers, Amsterdam 1992.
NENNINGER, Ursula. Die Peritrichen der Umgebung von Erlangen. 1947. Zoologische Jahrbücher 1947 (77), 3/4: 169-266.
VÁVRA, Jiří. Epistylis helicostylum n. sp., a new peritrichous ciliate with an allometric stalk formation. The Journal of protozoology, 1962, 9.4: 469-473.
VÁVRA, Jiří. Studies on symphorious Ciliata Peritrichida. I. Epistylis anastatica (L.). Věstník Československé společnosti zoologické, 1963, 4: 243-249.

This article provides basic information on symphorious epizoic peritrichous cilia­tes (Ciliophora, Peritrichia, Mobilida and Sessilida) living on mobile aquatic invertebrates. It demonstrates that the movement of the host is essential for the survival of such epizoic ciliates and describes their reaction when the host is immobile.

Materiály k výuce

Obrazové přílohy

Videa

Ukázkové video ilustrující příklad epibionta. Nálevníci rodu Vorticella jsou k podkladu přichyceni „stopkou“, která je schopna se při vyrušení spirálovitě smrštit. Při tomto pohybu zároveň dochází i k zatažení věnce brv sloužícího k filtrování potravy. Orig. Jana Bulantová

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Proč lidé tráví dravé ptáky? Na to se snaží najít odpověď sedmidílný ekologický true crime audio seriál Orlice Karina zemřela. Dokumentaristé Zdeněk a Květa Chaloupkovi v něm pátrají po travičích dravců a nahlížejí do světa lidí, kteří se je snaží chránit.

Trailer Orlice Karina zemřela zde: https://vimeo.com/894123731

Celou tiskovou zprávu najdete ve fromátu pdf níže pod obrázky.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.