Ztráta diverzity a měkkýši II. Změny diverzity v čase a jejich dopad na malakofaunu

Působení člověka a jeho zemědělské činnosti ovlivnilo přirozený vývoj měkkýších společenstev v průběhu holocénu. Nicméně, prehistorické a historické vlivy na přírodu vedly k vytvoření mozaiky rozmanitých stanovišť s vysokou druhovou diverzitou. Ve smutném kontrastu k tomu stojí moderní snahy o vylepšení přírody, jakými jsou různé rekultivace krajiny.

Obrazové přílohy

Archiv článků "Z archivu Živy"


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Nové číslo Živy 2/2020 vychází ve čtvrtek 16. dubna. Kromě pokračování seriálů nabídne např. výukové články z rostlinné fyziologie, téma vápnomilných rostlin Velké kotliny, návratu divokých koní do Podyjí a sledování populací hnědásků, nebo představení evropských pavouků 2020.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.