Působení Jana Jeníka v Jeseníkách lze rozdělit do pěti oblastí. Vlastni geobotanický výzkum prováděný koncem 50. let 20. století pro knihu o anemo-orografických systémech (1961), iniciování klimatologického a hydrologického výzkumu Velké kotliny (1971), geobotanický výzkum Velké kotliny (společně s autory článku) v 70. letech, výstupy pro ochranu přírody Jeseníků, tedy problematika alpínské hranice lesa, nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo) a chovaných kamzíků horských (Rupicapra rupicapra), a shrnutí historie vlivů člověka na přírodu Jeseníků (společná práce s německým archivářem R. Hampelem – 1992).

K dalšímu čtení v Živě

Fenomén Velká kotlina 1. Charakter, historie poznávání a vývoj (2018, 1)

Fenomén Velká kotlina 2. Geologické a půdní poměry (2018, 2)

Fenomén Velká kotlina 3. Voda, sníh a laviny (2018, 3)

Fenomén Velká kotlina 4. Lišejníky a mechorosty (2018, 4)

Fenomén Velká kotlina 5. Cévnaté rostliny (2018, 6)

Fenomén Velká kotlina 6. Členovci (2018, 6)

Fenomén Velká kotlina 7. Minulost, současnost a budoucnost (2019, 1)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

Jan Jeník’s activities in the Jeseníky Mountains may be divided into five areas. His own geobotanical research performed in the late fifties for a book about anemo-orographic systems (1961), the initiation of climatological and hydrological research into the Great Basin (1971), geobotanical research into the Great Basin (performed together with the authors of this article) in the 1970s, outputs for protection of nature in the Jeseníky Mts., namely problems of the alpine timberline, the non-native Dwarf Mountain-pine (Pinus mugo) and bred Chamois (Rupicapra rupicapra), and a summary of the history of human influences on nature in the Jeseníky Mts. (team work with German archivist R. Hampel – 1992).