Kdy se rostlina stala rostlinou

Intenzivní sekvenování a současné pokroky v buněčné a molekulární biologii rostlin přinášejí nespočet důkazů, že přechod rostlin na souš umožnilo množství preadaptací přítomných již v sesterských řasových skupinách. Původ diploidního prýtu a evoluční kontext klíčových regulátorů vývoje, jako je auxin, geny KNOX, jasmonáty či etylen, je diskutován ve světle objevů posledních deseti let.

Pracovní listy k výuce jsou uvedeny v pdf souboru níže jako samostatné přílohy.

Doporučená literatura:

Některé publikace nejsou veřejně dostupné, proto doporučuji jejich vyhledávání prostřednictvím serveru https://sci-hub.tw/, například prostřednictvím titulku článku.

O roli genů KNOX a BELL u mechorostů:
SAKAKIBARA, Keiko, et al. KNOX2 genes regulate the haploid-to-diploid morphological transition in land plants. Science, 2013, 339.6123: 1067-1070.
HORST, Nelly A., et al. A single homeobox gene triggers phase transition, embryogenesis and asexual reproduction. Nature Plants, 2016, 2, 15209.

O roli jejich homologů u chaluh:
ARUN, Alok, et al. Convergent recruitment of TALE homeodomain life cycle regulators to direct sporophyte development in land plants and brown algae. Elife, 2019, 8: e43101.

Důkaz přenosu genů z bakterií do spájivých řas:
CHENG, Shifeng, et al. Genomes of Subaerial Zygnematophyceae Provide Insights into Land Plant Evolution. Cell, 2019, 179.5: 1057-1067. e14.
O evoluci ethylenu:
JU, Chuanli, et al. Conservation of ethylene as a plant hormone over 450 million years of evolution. Nature plants, 2015, 1, 14004.

Odkazy na řadu dalších zajímavostí z evoluce rostlin lze nalézt na stránce www.facebook.com/signalisace/

Massive sequencing and recent advances in plant cell- and molecular biology provide plenty of evidence that plant terrestrialization was enabled by a plethora of preadaptations present in sister algal groups. The origin of a diploid sprout and the evolutionary context of the key developmental regulators like auxin, KNOX genes, jasmonate and ethylene are discussed in light of discoveries over the last decade.

Materiály k výuce

Obrazové přílohy

Odkazy

Odkazy na řadu dalších zajímavostí z evoluce rostlin lze nalézt na stránce https://www.facebook.com/signalisace/

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Nové číslo Živy 1/2021 vychází ve čtvrtek 11. února

Z obsahu:

Arktida její reakce na globální oteplování – příběh české vědy – Josef Elster, Zdeněk Lyčka

Quo vadis, vermis?“ Kam směřuje helmintoterapie II. – Kateřina Jirků, Milan Jirků

Laboulbeniales – nejprapodivnější houboví paraziti – Ondřej Koukol, Danny Haelewaters

Tavolníky známé, neznámé 2. – Roman Businský

Jak si květní sněti ochočily rostliny i opylovače I. – Marek Kasner a kolektiv autorů

Sněženky – neobyčejná variabilita dobře známého rodu – Pavel Sekerka

K výuce: Regionální botanika aneb Kam u nás za rostlinami. Na hřebeny Krkonoš – Tomáš Urfus, Jindřich Chrtek

Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují – Vladimír Šustr a kolektiv autorů

Modrásek pumpavový, záhadný obyvatel podhorských trávníků – Alena Sucháčková Bartoňová, Zdeněk F. Fric, Martin Konvička

Pavouci šestiočky – případ extrémní diverzifikace ve Středozemí 2. – Milan Řezáč

Výr velký a jeho nelehký osud III. Nesnadná cesta k ochraně – Jan Andreska, Dominik Andreska

Jak krkavcovití ptáci dokážou kreativně vnímat i proměňovat své okolí – Roman Figura, Daniel Sosna

Pozdravy od protinožců. Jména živočichů přejatá z domorodých jazyků Austrálie a Oceánie 5. – Ondřej Pivoda

Věda fotogenická – popularizace Akademie věd ČR v roce 2020


... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.