Kdy se rostlina stala rostlinou

Intenzivní sekvenování a současné pokroky v buněčné a molekulární biologii rostlin přinášejí nespočet důkazů, že přechod rostlin na souš umožnilo množství preadaptací přítomných již v sesterských řasových skupinách. Původ diploidního prýtu a evoluční kontext klíčových regulátorů vývoje, jako je auxin, geny KNOX, jasmonáty či etylen, je diskutován ve světle objevů posledních deseti let.

Pracovní listy k výuce jsou uvedeny v pdf souboru níže jako samostatné přílohy.

Doporučená literatura:

Některé publikace nejsou veřejně dostupné, proto doporučuji jejich vyhledávání prostřednictvím serveru https://sci-hub.tw/, například prostřednictvím titulku článku.

O roli genů KNOX a BELL u mechorostů:
SAKAKIBARA, Keiko, et al. KNOX2 genes regulate the haploid-to-diploid morphological transition in land plants. Science, 2013, 339.6123: 1067-1070.
HORST, Nelly A., et al. A single homeobox gene triggers phase transition, embryogenesis and asexual reproduction. Nature Plants, 2016, 2, 15209.

O roli jejich homologů u chaluh:
ARUN, Alok, et al. Convergent recruitment of TALE homeodomain life cycle regulators to direct sporophyte development in land plants and brown algae. Elife, 2019, 8: e43101.

Důkaz přenosu genů z bakterií do spájivých řas:
CHENG, Shifeng, et al. Genomes of Subaerial Zygnematophyceae Provide Insights into Land Plant Evolution. Cell, 2019, 179.5: 1057-1067. e14.
O evoluci ethylenu:
JU, Chuanli, et al. Conservation of ethylene as a plant hormone over 450 million years of evolution. Nature plants, 2015, 1, 14004.

Odkazy na řadu dalších zajímavostí z evoluce rostlin lze nalézt na stránce www.facebook.com/signalisace/

Massive sequencing and recent advances in plant cell- and molecular biology provide plenty of evidence that plant terrestrialization was enabled by a plethora of preadaptations present in sister algal groups. The origin of a diploid sprout and the evolutionary context of the key developmental regulators like auxin, KNOX genes, jasmonate and ethylene are discussed in light of discoveries over the last decade.

Materiály k výuce

Obrazové přílohy

Odkazy

Odkazy na řadu dalších zajímavostí z evoluce rostlin lze nalézt na stránce https://www.facebook.com/signalisace/

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.