5/2023 – Ohňová Země, požárová dynamika

5/2022 – Vnitrozemské vody a život v nich, zejména v naší krajině

5/2021 – Vymírání

5/2020 – Krajina

5/2019 – Biodiverzita

5/2018 – Biologické invaze

5/2017 – Houby

5/2016 – Současná věda o člověku

5/2015 – Bezobratlí

5/2014 – Hmyz

6/2013 – Ryby

4/2012 – Botanika a biologie rostlin

5/2011 – Jan Evangelista Purkyně

5/2010 – „Cizopasení“ aneb parazitace