Ornitologické vycházky se školními kolektivy

Jak zaujmout studenty? Jak jim podat látku, aby ji opravdu pochopili? A jak vybrat to, co se jim bude v dalším studiu i v životě skutečně hodit? Podobné otázky si jistě klade každý pedagog a jejich závažnost v případě učitelů biologie roste se zhoršujícím se stavem životního prostředí. Jedním z řešení může být učení o přírodě v přírodě. A právě ornitologie je oborem, v jehož výuce lze mnohé objekty i fenomény názorně a poměrně jednoduše demonstrovat „naživo“ při delších exkurzích na význačné lokality, ale i při kratších vycházkách do okolí kterékoli školní budovy.

Více tipů na konkrétní lokality a další rady (kdy a kudy vyrazit, které druhy čekat) naleznete v knize Kam za ptáky v České republice (Klvaňová a kol. 2016) a na webové stránce České společnosti ornitologické birdlife.cz/kamnaptaky.cz, kde jsou i aktuální pozorování z databáze birds.cz a etický kodex pozorovatele.

K přípravě pracovních listů pro studenty

Můžete se inspirovat na stránkách ČSO a materiály si zdarma stáhnout na birdlife.cz/co-delame/vzdelavani/materialy-ke-stazeni/

K dalšímu čtení v Živě

Naděje, Láska, Víra, Dobrá vůle aneb Kam za ptáky na exkurzi (2021, 4)

 

Další doporučené internetové zdroje

Faunistická komise České společnosti ornitologické

Ptačí hodinka – lednová akce ČSO sčítání ptáků na krmítku

Jednotný program sčítání ptáků

Záchranné stanice pro volně žijící živočichy zvirevnouzi.cz

 

Doporučená literatura

SVENSSON, Lars; MULLARNEY, Killian; ZETTERSTRÖM, Dan. Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu. Plzeň: Ševčík, 2016.

DUNGEL, Jan; HUDEC, Karel; ŠŤASTNÝ, Karel. Atlas ptáků České a Slovenské republiky 3., aktualizované vydání. Praha: Academia, 2021.

SINGER, Detlef. Ptáci – Všechny druhy střední Evropy. Plzeň: Ševčík, 2017.

HECKEROVÁ, Katrin; HECKER, Frank. Atlas ptáků. Praha: Grada, 2015.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Navštivte Výstavu fotografií pořízených zaměstnanci Akademie věd České republiky "Věda fotogenická", je sestavena ze soutěžních příspěvků zaslaných do stejnojmenné soutěže, která se letos konala již po desáté. Hlavní myšlenkou projektu Věda fotogenická je propojení vědy a umění. Nahlédněte na vědu očima vědců!


... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.