Poikilohydrie mechorostů – úspěšná evoluční alternativa

U rostlin se vyvinuly dvě hlavní strategie regulace vodního režimu – homoiohydrie (stabilní obsah vody v těle) a poikilohydrie (proměnlivý obsah vody). Zatímco homoiohydrické rostliny dominují ve většině ekosystémů, i mechorosty, jakožto poikilohydričtí zástupci, jsou schopny prosperovat v určitých biotopech či substrátech. Tento článek se zabývá rozmanitými adaptacemi, které pomáhají mechorostům zdolávat výzvy spojené s hospodařením s vodou.

Plants have developed two main water-re­gulation strategies: homoiohydry (stable water content) and poikilohydry (variable water content). While homoiohydric plants are dominant in most ecosystems, bryo­phytes, as poikilohydric representatives, are still able to thrive in some habitats or substrates. This article explores various adaptations, which allow bryophytes to overcome water-regulation challenges.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.