Poikilohydrie mechorostů – úspěšná evoluční alternativa

U rostlin se vyvinuly dvě hlavní strategie regulace vodního režimu – homoiohydrie (stabilní obsah vody v těle) a poikilohydrie (proměnlivý obsah vody). Zatímco homoiohydrické rostliny dominují ve většině ekosystémů, i mechorosty, jakožto poikilohydričtí zástupci, jsou schopny prosperovat v určitých biotopech či substrátech. Tento článek se zabývá rozmanitými adaptacemi, které pomáhají mechorostům zdolávat výzvy spojené s hospodařením s vodou.

Plants have developed two main water-re­gulation strategies: homoiohydry (stable water content) and poikilohydry (variable water content). While homoiohydric plants are dominant in most ecosystems, bryo­phytes, as poikilohydric representatives, are still able to thrive in some habitats or substrates. This article explores various adaptations, which allow bryophytes to overcome water-regulation challenges.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Proč lidé tráví dravé ptáky? Na to se snaží najít odpověď sedmidílný ekologický true crime audio seriál Orlice Karina zemřela. Dokumentaristé Zdeněk a Květa Chaloupkovi v něm pátrají po travičích dravců a nahlížejí do světa lidí, kteří se je snaží chránit.

Trailer Orlice Karina zemřela zde: https://vimeo.com/894123731

Celou tiskovou zprávu najdete ve fromátu pdf níže pod obrázky.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.