Putování po Zlaté stoce za přírodním dědictvím Třeboňska

Zlatá stoka přímo či nepřímo souvisí s řadou přírodních lokalit, na nichž jsou zbytky původních přirozených společenstev a vzácných a chráněných druhů rostlin, hub i živočichů. Je to dané jednak polohou a vazbou na nivu přirozeně meandrující řeky Lužnice s výskytem cenných vodních a mokřadních společenstev, jednak hospodářským režimem uplatňovaným v duchu tradičního rybníkářství. Novou situaci však představuje nadměrně zvýšené používání dodatkových živin, a to v podmínkách celkové eutrofizace prostředí.

Podrobnější popis vlastního toku Zlaté stoky s významem pro okolní krajinu přináší článek Putování po Zlaté stoce za kulturním dědictvím Třeboňska (Živa 2022, 2).

The Golden Canal (Zlatá stoka) is directly or indirectly associated with a large number of natural sites where there are still remnants of the original natural communities and rare and protected species of plants, fungi and animals. This is due to its location and floodplain position along the naturally meandering Lužnice river where valuable water and wetland communities occur, as well as to the economic regime applied in traditional pond management. However, a recent development has been the excessively increased use of supplementary nutrients, in the case of overall eutrophication of the environment.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.