Typy lapacích sítí pavouků

Společným tématem článků K výuce v tomto čísle Živy je „Zaostřeno na detail“ u různých skupin členovců. Zajímavé ale také může být, když zaměříme pozornost na útvary, jež někteří členovci produkují a budují, jako jsou kokony sloužící k péči o potomstvo u pavouků (Araneae) nebo lapací sítě určené k lovu kořisti. Lapací sítě jsou tématem pracovního listu na webové stránce Živy, a proto si stručně představíme jednotlivé typy sítí, které můžeme zaznamenat u druhů žijících v České republice (podrobněji viz Kůrka a kol. 2015). Na křídové str. 134 najdete barevnou přílohu s několika příklady, podrobnější článek s dalšími fotografiemi je v kuléru na str. CII-CIV: https://ziva.avcr.cz/typy-lapacich-siti-pavouku-1.html

Citovaná a použitá literatura:

KŮRKA, Antonín. Pavouci České republiky. Praha: Academia, 2015. Atlas. ISBN 978-80-200-2384-1.

Spiders use silk fibres to form capturing webs. Different groups of spiders create webs of different architectures. The present paper describes the basic types of spider webs and their principal differences. The most fascinating result of the evolution of capturing webs is the orb web built by araneoid spiders, but even this type has undergone significant evolution.

 

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Seznamte se a připomínkujte strategický plán rozvoje českého školství. Veřejná konzultace probíhá od 2. dubna do 31. května 2024 a týká se předškolního a základního vzdělávání. Během této konzultace si můžete prostudovat návrh revize rámcových vzdělávacích programů a sdělit své názory, připomínky a podněty.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.