Zakuklená doba ledová

Jiří George Kukla (1930-2014) byl celosvětově úznávaný geolog a paleoklimatolog, který podstatným způsobem přispěl k myšlenkové revoluci v pohledu na nejmladší geologickou minulost. V článku se zabýváme především Kuklovým pionýrským výzkumem stratigrafie sprašových sérií a jeho názory na dynamiku kvartérních klimatických cyklů.

Citovaná a použitá literatura:

HESLOP, D.; LANGEREIS, C. G.; DEKKERS, M. J. A new astronomical timescale for the loess deposits of Northern China. Earth and Planetary Science Letters, 2000, 184.1: 125-139.
HORÁČEK, Ivan; LOŽEK, Vojen. Paleozoology and the Mid-European Quaternary past: scope of the approach and selected results. Rozpravy ČSAV-MPV, 1988, 94, 1-106.
JARY, Zdzisław. Struktury peryglacjalne vistuliańskiej sekwencji lessowej na Płaskowyżu Glubczyckim. In: ŁANCZONT, Maria (red.). Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru, przewodnik seminarium terenowego II, Krasiczyn, 4-6 października, 50-52.
KUKLA, George Jiří. Pleistocene land-sea correlations I. Europe. Earth-Science Reviews, 1977, 13.4: 307-374.
KUKLA, George Jiří. Correlations between loesses and deep-sea sediments. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 1970, 92.2: 148-180.
KUKLA, George Jiří. Loess S tratigraphy of Central Europe. In: BUTZER, Karl W.; ISAAC, Glynn L. (ed.). After the Australopithecines. The Hague: Mouton, 1975, 99-188.
KUKLA, Jiří; LOŽEK, Vojen; ZÁRUBA, Quido. Zur Stratigraphie der Lösse in der Tschechoslowakei. Quartär, 1961, 13: 1-29.
KUKLA, George Jiří; KOČÍ, Alois. End of the Last Interglacial in the Loess Record. Quaternary Research, 1972, 2.3: 374-383.
LOŽEK, Vojen. Mittel- und jungpleistozäne löss Serien in der Tschechoslowakei und ihre Bedeutung für die löss-Stratigraphie Mitteleuropas. Report of the I. International Congress on Quaternary, Warschau. 1968, 525-549.
LOŽEK, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha: Academia, 1973, 372pp.
RUTH, Urs, et al. Dust concentration in the NGRIP ice core. PANGAEA, 2007. doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.587836
WOILLARD, Geneviève M.; MOOK, Willem G. Carbon-14 dates at Grande Pile: correlation of land and sea chronologies. Science, 1982, 215.4529: 159-161.

Jiří George Kukla (1930–2014) was a world-renowned geologist and paleoclimatologist who contributed significantly to the revolution in thinking about the earliest geological history. This text deals mainly with Kukla’s pioneering works in the loess stratigraphy and his views on Quaternary climate dynamics.

Materiály k výuce

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Nové číslo Živy 1/2021 vychází ve čtvrtek 11. února

Z obsahu:

Arktida její reakce na globální oteplování – příběh české vědy – Josef Elster, Zdeněk Lyčka

Quo vadis, vermis?“ Kam směřuje helmintoterapie II. – Kateřina Jirků, Milan Jirků

Laboulbeniales – nejprapodivnější houboví paraziti – Ondřej Koukol, Danny Haelewaters

Tavolníky známé, neznámé 2. – Roman Businský

Jak si květní sněti ochočily rostliny i opylovače I. – Marek Kasner a kolektiv autorů

Sněženky – neobyčejná variabilita dobře známého rodu – Pavel Sekerka

K výuce: Regionální botanika aneb Kam u nás za rostlinami. Na hřebeny Krkonoš – Tomáš Urfus, Jindřich Chrtek

Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují – Vladimír Šustr a kolektiv autorů

Modrásek pumpavový, záhadný obyvatel podhorských trávníků – Alena Sucháčková Bartoňová, Zdeněk F. Fric, Martin Konvička

Pavouci šestiočky – případ extrémní diverzifikace ve Středozemí 2. – Milan Řezáč

Výr velký a jeho nelehký osud III. Nesnadná cesta k ochraně – Jan Andreska, Dominik Andreska

Jak krkavcovití ptáci dokážou kreativně vnímat i proměňovat své okolí – Roman Figura, Daniel Sosna

Pozdravy od protinožců. Jména živočichů přejatá z domorodých jazyků Austrálie a Oceánie 5. – Ondřej Pivoda

Věda fotogenická – popularizace Akademie věd ČR v roce 2020


... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.