Zakuklená doba ledová

Jiří George Kukla (1930-2014) byl celosvětově úznávaný geolog a paleoklimatolog, který podstatným způsobem přispěl k myšlenkové revoluci v pohledu na nejmladší geologickou minulost. V článku se zabýváme především Kuklovým pionýrským výzkumem stratigrafie sprašových sérií a jeho názory na dynamiku kvartérních klimatických cyklů.

Citovaná a použitá literatura:

HESLOP, D.; LANGEREIS, C. G.; DEKKERS, M. J. A new astronomical timescale for the loess deposits of Northern China. Earth and Planetary Science Letters, 2000, 184.1: 125-139.
HORÁČEK, Ivan; LOŽEK, Vojen. Paleozoology and the Mid-European Quaternary past: scope of the approach and selected results. Rozpravy ČSAV-MPV, 1988, 94, 1-106.
JARY, Zdzisław. Struktury peryglacjalne vistuliańskiej sekwencji lessowej na Płaskowyżu Glubczyckim. In: ŁANCZONT, Maria (red.). Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru, przewodnik seminarium terenowego II, Krasiczyn, 4-6 października, 50-52.
KUKLA, George Jiří. Pleistocene land-sea correlations I. Europe. Earth-Science Reviews, 1977, 13.4: 307-374.
KUKLA, George Jiří. Correlations between loesses and deep-sea sediments. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 1970, 92.2: 148-180.
KUKLA, George Jiří. Loess S tratigraphy of Central Europe. In: BUTZER, Karl W.; ISAAC, Glynn L. (ed.). After the Australopithecines. The Hague: Mouton, 1975, 99-188.
KUKLA, Jiří; LOŽEK, Vojen; ZÁRUBA, Quido. Zur Stratigraphie der Lösse in der Tschechoslowakei. Quartär, 1961, 13: 1-29.
KUKLA, George Jiří; KOČÍ, Alois. End of the Last Interglacial in the Loess Record. Quaternary Research, 1972, 2.3: 374-383.
LOŽEK, Vojen. Mittel- und jungpleistozäne löss Serien in der Tschechoslowakei und ihre Bedeutung für die löss-Stratigraphie Mitteleuropas. Report of the I. International Congress on Quaternary, Warschau. 1968, 525-549.
LOŽEK, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha: Academia, 1973, 372pp.
RUTH, Urs, et al. Dust concentration in the NGRIP ice core. PANGAEA, 2007. doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.587836
WOILLARD, Geneviève M.; MOOK, Willem G. Carbon-14 dates at Grande Pile: correlation of land and sea chronologies. Science, 1982, 215.4529: 159-161.

Jiří George Kukla (1930–2014) was a world-renowned geologist and paleoclimatologist who contributed significantly to the revolution in thinking about the earliest geological history. This text deals mainly with Kukla’s pioneering works in the loess stratigraphy and his views on Quaternary climate dynamics.

Materiály k výuce

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.