Purkyňova cena

Cenu získali:

2016

Petr Čapek, Hana Šantrůčková

Proč se vědci obávájí odtávání permafrostu (Živa 2/2016)

2015

Martin Škorpík

Zemědělská krajina a praktické problémy ochrany hmyzu (Živa 4/2015)

2014

Ivo Konopásek

Mor, Yersinia pestis, blecha a člověk (Živa 4/2014)

2013

Václav Mahelka
O původu a hybridizaci polyploidních pýrů – na stopě netušených předků (Živa 4/2013)

Martin Flajšhans, Petr Ráb
Polyploidie u ryb (Živa 6/2013)

2012

Milan Chytrý, Handrij Härtel a Kateřina Šumberová
Rodinné stříbro české vegetace: máme u nás něco, co jinde nemají? (Živa 4/2012)

2011

Lukáš Spitzer, Jiří Beneš a Martin Konvička
Valašská krajina a modrásek černoskvrnný (Živa 4/2011)

2010

Martin Forman a Jiří Král
Úvod do biologie sociálních pavouků (Živa 2/2010)
Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých (Živa 3/2010)


2009

Vojen Ložek
Refugia, migrace a brány I. Ohlédnutí za starými problémy (Živa 4/2009)
Refugia, migrace a brány II. Ve světle dnešních poznatků (Živa 5/2009)


2008

Petr Kuneš
Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě (Živa 4/2008)


2007

Miloš Macholán, Pavel Munclinger
Hybridní zóny a "záhada záhad! Studium hybridních zón a otázka vzniku druhů (Živa 3/2007)


2006

Petr Vít, Jan Suda
Endemické jeřáby - perly mezi našimi dřevinami (Živa 6/2006)


2005

Martin Košťák
Coleoidea I. Vznik a evoluce dvoužábrých hlvavonožců (Živa 3/2005)
Coleoidea II. Evoluce dvoužábrých hlvavonožců (Živa 4/2005)


2004

Vojen Ložek, Ivan Horáček
Ledová doba očima zoologa I. Glaciální fauna a historie její výpovědi (Živa 1/2004)
Ledová doba z pohledu zoologa II. Prostřředí glaciálu ve světle rozboru fosilních zoocenóz (Živa 2/2004)

Jaroslav Vrba, Jan Fott, Jiří Kopáček, Tomáš Soldán, Josef Veselý
Sto třicet let výzkumu šumavských jezer (Živa 1/2003)


2002

Martin Kuthan, Zdena Palková
Úspěch spočívá v kooperaci (Živa 1/2002)

2001

Juraj Holčík
Jeseter velký: Podarí sa ho zachrániť? (Živa 6/2001)


2000

Bohumil Trávníček, Petr Havlíček, Anna Krahulcová
Ostružiníky - podivuhodné rostliny naší přírody I. (Živa 3/2000)
Ostružiníky - podivuhodné rostliny naší přírody II. (Živa 4/2000)


1999

Tomáš Pavlíček
Proces lokálního rozrůzňování biologické diverzity v Evolučním údolí (Živa 1/1999)


1998

Petr Ráb
Jak jsem nemohl nepotkat taxonomii (Živa 1/1998)

1997

Petr Šíma
Vývoj imunitních strategií v živočišné říši I. (Živa 1/1997)
Vývoj imunitních strategií v živočišné říši II. (Živa 2/1997)
Vývoj imunitních reakcí v živočišné říši III. (Živa 3/1997)
Vývoj imunitních reakcí v živočišné říši IV. (Živa 4/1997)


Aktuality

Najdi pijáka je název projektu pro mapování šíření pijáka lužního s cílem zapojit do pátrání po tomto klíštěti v ČR v maximální míře veřejnost. Dnešní dynamická doba s sebou nese i rychlé změny v rozšíření infekčních nemocí a jedním z významných úkolů tohoto výzkumu je sledovat nová a šířících se onemocnění působená parazity jak u zvířat, tak i u člověka.

  • Piják lužní je v Evropě přenašečem závažného onemocnění psů – psí babeziózy. Výskyt babeziózy logicky kopíruje rozšíření jejího přenašeče a znalost o výskytu pijáka je tak na regionální úrovni klíčová jak pro majitele psů, tak pro veterinární lékaře.
  • Piják lužní se v posledním desetiletí v Evropě rychle šíří, nicméně data o rozšiřování areálu výskytu v České republice chybí!

Více na najdipijaka.cz

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.