Moderní metody šlechtění reprezentované zejména cílenou editací rostlinných genomů umožní překonat limity, které jsou inherentně skryté v klasických metodách šlechtění. Kombinace genové editace a našich znalostí biologie rostlin může přinést velmi rychlé změny v zemědělství. Mezi klíčové dopady může patřit zejména dramatická úspora hnojiv a pesticidů, snížení obdělávané plochy při zachování výnosů a možnost reagovat s vlastnostmi plodin na změny klimatu.

Díky našim aktivitám během předsednictví Evropské unie ohledně usnadnění nakládání s plodinami, které vznikly moderními metodami molekulární biologie, se může Česká republika opět stát progresivním a inovativním státem, jakým snad historicky bývala, nebo by se alespoň měla snažit být.

K dalšímu čtení v Živě

Knihovna náročného čtenáře – čtení v genomu pšenice (2012, 4)

Nové poznatky v genetice rostlin I. Hippies našich luk: příběh mezirodových kříženců trav (2016, 4)

Nové poznatky v genetice rostlin II. Charakterizace a konzervace genetické rozmanitosti banánovníku (2016,4)

Nové poznatky v genetice rostlin III. Uvnitř jádra problému (2017, 1)

Nové poznatky v genetice rostlin IV. Pohlavní chromozomy a historie jejich zkoumání (2017, 2)

Nové poznatky v genetice rostlin V. Genomy obilovin (téměř) dočteny (2017, 3)

Nové poznatky v genetice rostlin VI. Tolerance rostlin k těžkým kovům (2017, 4)

Nové poznatky v genetice rostlin VII. Interakce obilnin a padlí trav – nekonečný souboj genů (2017, 6)

Čeká nás nástup genové terapie aneb Homo sapiens GMO? (2017, 2)

Bakteriální editační systém ve službách biologie (2017, 2)

New breeding techniques provided primarily by targeted plant genome editing will make it possible to overcome the limita­tions that are inherently hidden in classic breeding methods. The combination of ge­nome editing and our knowledge of plant biology can bring rapid changes in agri­culture. Savings in fertiliser and pesticide consumption, cultivated area reduction (while maintaining yields) and new traits responding to climate change are the major positive impacts.