Teorie anemo-orografických systémů syntetizuje působení prostředí na výjimečně vysokou biodiverzitu horských ledovcových karů. Teorii formuloval v počátcích své vědecké kariéry koncem 50. let 20. století vlivný vegetační ekolog Jan Jeník (1929–2022). Přes svou zjevnou atraktivitu nebyla teorie nikdy podrobena řádnému testování. Nabízí se proto jako vhodný rámec i pro zkoumání témat současné ekologie.

K dalšímu čtení v Živě

série článků věnovaná vzpomínce na pana prof. Jana Jeníka v čísle 2022, 4

sériál o Velké kotlině

Fenomén Velká kotlina 1. Charakter, historie poznávání a vývoj (2018, 1)

Fenomén Velká kotlina 2. Geologické a půdní poměry (2018, 2)

Fenomén Velká kotlina 3. Voda, sníh a laviny (2018, 3)

Fenomén Velká kotlina 4. Lišejníky a mechorosty (2018, 4)

Fenomén Velká kotlina 5. Cévnaté rostliny (2018, 6)

Fenomén Velká kotlina 6. Členovci (2018, 6)

Fenomén Velká kotlina 7. Minulost, současnost a budoucnost (2019, 1)

Vápnomilné rostliny nevápencové lokality (2020, 2)

Citovaná a použitá literatura:

BUREŠ, Leo. Fenomén Velká kotlina. Praha: Academia, 2022. ISBN 978-80-200-3214-0.

DEYL, Miloš. Plants, soil and climate of Pop Ivan. Synecological study from Carpathian Ukraina. , Praha-Troja: Kruh mladých českých botaniků, 1940.

CHASE, Jonathan M.; LEIBOLD, Mathew A. Ecological niches: linking classical and contemporary approaches. University of Chicago Press, 2009.

JENÍK, Jan. Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku: teorie anemo-orografických systémů. Praha: ČSAV, 1961.

JENÍK, Jan; HAMPEL, Rudolf. Die waldfreien Kammlagen des Altvatergebirges: Geschichte und Ökologie. Mährisch-Schlesischer Sudetengebirgsverein, Kirchheim unter Teck, 1992.

JENÍK, Jan; SLAVÍKOVÁ, Jarmila. (1964): Střední Vltava a její přehrady z hlediska geobotanického. - In: Jeník J. (ed.), Vegetační problémy při budování vodních děl, Praha: NČSAV, 1964. pp. 67-100.

KLIMEŠ, L; RAUCH, O. Druhové bohatství v rostlinných společenstvech ve Velké kotlině (Hrubý Jeseník). Příroda, 1997, 10: 65-80.

VELLEND, Mark. The theory of ecological communities (MPB-57). In: The Theory of Ecological Communities (MPB-57). Princeton University Press, 2016.


The theory of anemo-orographic systems synthesises the environmental effects on exceptionally high biodiversity of mountain glacial cirques. The theory was formulated by the influential vegetation ecologist Jan Jeník (1929–2022) at the beginning of his scientific career in the 1950s. Despite its attractiveness, the theory has never been properly tested. It even provides a framework for examining topics of contemporary ecology.