Péče o diverzitu světlých lesů zahrnuje řadu přístupů, např. obnovu pařezin a lesní pastvy, ale také odstraňování listového opadu. Výsledky experimentů prováděných již více než 10 let v Českém krasu ukazují, že hrabání opadu udržuje vysokou diverzitu rostlin lesostepních společenstev a brání šíření ruderálních druhů. Lze ho proto doporučit jako vhodný nástroj pro obnovu biologicky cenných světlých lesů.

K dalšímu čtení v Živě

Tradiční lesní hospodaření ve střední Evropě I. Formy a podoby (2011, 2)

Tradiční lesní hospodaření ve střední Evropě II. Lesy jako ekosystém (2011, 3)

25 let NP Podyjí. Cíleným prosvětlováním lesa k podpoře biodiverzity hmyzu, obratlovců a rostlin (2016, 4)

Seriál Historická ekologie

Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka I. Příroda bez člověka? 3/2019

Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka II. Bez člověka – koncept přirozenosti očima paleoekologie 4/2019

Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka III. Lidé – součást pravěkých ekosystémů 6/2019

Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka V. Pařeziny aneb Člověk v lese 2/2020

Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka VI. Historie se opakuje 3/2020

Citovaná a použitá literatura:

DOUDA, Jan, et al. Traditional forest management practices stop forest succession and bring back rare plant species. Journal of Applied Ecology, 2017, 54.3: 761-771.

DOUDOVÁ, Jana; DOUDA, Jan; BOUBLÍK, Karel. Traditional human practices protect diversity of open forests threatened by ticking nutrient time bomb. Biological Conservation, 2022, 275: 109758.

GLATZEL, Gerhard. The impact of historic land use and modern forestry on nutrient relations of Central European forest ecosystems. Fertilizer research, 1991, 27: 1-8.

HÉDL, Radim; SZABÓ, Péter. Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví. Vesmír, 2010, 89.4: 232-234.

HOFMEISTER, Jeňýk, et al. Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic. Biogeochemistry, 2008, 88: 139-151.

KONVIČKA, Martin; ČÍŽEK, Lukáš; BENEŠ, Jiří. Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, 2004.

MIKLÍN, Jan; ČÍŽEK, Lukáš. Erasing a European biodiversity hot-spot: open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserve. Journal for Nature Conservation, 2014, 22.1: 35-41.

STUBER, Martin; BÜRGI, Matthias. Agrarische Waldnutzungen in der Schweiz 1800–1950. Nadel-und Laubstreue| Agricultural use of forests in Switzerland 1800–1950. Needles and leaves for litter harvesting. Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen, 2002, 153.10: 397-410.

SZABÓ, Péter. The Horka Litter Raking Incident: On Foresters and Peasants in Nineteenth-Century Moravia. Environment and History, 2022.

VERHEYEN, Kris, et al. Driving factors behind the eutrophication signal in understorey plant communities of deciduous temperate forests. Journal of Ecology, 2012, 100.2: 352-365.

VILD, Ondřej; KALWIJ, Jesse M.; HÉDL, Radim. Effects of simulated historical tree litter raking on the understorey vegetation in a central European forest. Applied vegetation science, 2015, 18.4: 569-578.

VILD, Ondřej, et al. Legacy of historical litter raking in temperate forest plant communities. Journal of Vegetation Science, 2018, 29.4: 596-606.

The management of the diversity of open woodlands includes the renewal of coppice and pasture and litter raking. The re­sults of more than 10 years of litter raking experiments in the Bohemian Karst show that this practice maintains a high diversity of plant species in open woodlands. It also prevents the spread of ruderal plant species. Litter raking is an applicable ma­nagement practice for the restoration of open woodlands of high nature-conservation value.