K dašímu čtení v Živě

Ekologie obnovy a ekologická obnova v České republice: co se daří a co ne (2023, 4)

Seriál Ekologie obnovy

Ekologie obnovy narušených míst I. Obecné principy (2009, 1)

Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin (2009, 2)

Ekologie obnovy narušených míst III. Cizorodé substráty v krajině (2009, 3)

Ekologie obnovy narušených míst IV. Obnova travinných ekosystémů (2009, 4)

Ekologie obnovy narušených míst V. Obnova lesních ekosystémů (2009, 5)

Ekologie obnovy narušených míst VI. Shrnutí a závěrečné poznámky (2009, 6)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže.