Jak (ne)snadné je mít rybník s čistou vodou – příběh Velkého Boleveckého rybníka v Plzni

Udržet v nestabilním a dynamickém rybničním ekosystému dlouhodobě průhlednou vodu bez sinic není jednoduchá záležitost. Je třeba zvládnout rybí obsádku, koloběh fosforu a ponořenou vegetaci. O výsledek je pak třeba pečovat, a to zejména průběžnou regulací vodních rostlin. Navíc nás rybník vždy dokáže něčím překvapit.

Maintaining transparent cyanobacteria-free water for a long time in an unstable and dy­namic pond ecosystem is not an easy task. It is necessary to manage the fish population, the phosphorus cycle and submerged vegetation. The result must then be taken care of, especially by the continuous regula­tion of aquatic plants. In addition, the pond can always surprise us with something.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Různorodé území české metropole je v Evropě přírodní unikát, říkají tvůrci Planety Praha. Neuvěřitelnou a nečekanou pestrost pražské přírody představí film Planeta Praha, jenž do českých kin vstoupí 4. srpna.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.