Jak (ne)snadné je mít rybník s čistou vodou – příběh Velkého Boleveckého rybníka v Plzni

Udržet v nestabilním a dynamickém rybničním ekosystému dlouhodobě průhlednou vodu bez sinic není jednoduchá záležitost. Je třeba zvládnout rybí obsádku, koloběh fosforu a ponořenou vegetaci. O výsledek je pak třeba pečovat, a to zejména průběžnou regulací vodních rostlin. Navíc nás rybník vždy dokáže něčím překvapit.

Maintaining transparent cyanobacteria-free water for a long time in an unstable and dy­namic pond ecosystem is not an easy task. It is necessary to manage the fish population, the phosphorus cycle and submerged vegetation. The result must then be taken care of, especially by the continuous regula­tion of aquatic plants. In addition, the pond can always surprise us with something.

Materiály k výuce

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Ve dnech 30. května - 1. června můžete opět zdarma navštívit Veletrh vědy na výstavišti PVA EXPO PRAHA, kde uvidíte více než stovku expozic pracovišť Akademie věd ČR, univerzit, inovativních firem, neziskových organizací a mnoha dalších institucí. Stejně jako v loňském roce můžete i letos na Veletrhu vědy navštívit stánek časopisu Živa.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.