Kam se studenty na exkurzi? Určitě do Českého krasu

Jen málo území naší republiky je tak známých široké přírodovědecké, ale i laické veřejnosti jako Český kras. Jezdí se do Koněpruských jeskyní, na Karlštejn, do Tetína nebo Svatého Jana pod Skalou. Tady se psala historie naší země, tady položil základy paleontologie Joachim Barrande, zde je unikátní kus přírody prakticky za hranicemi Prahy (částečně i přímo v Praze). Můžeme sem pohodlně dojet vlakem, chození po krasu je bezpečné v každou roční dobu, a hlavně je to území nesmírně pestré – dá se tu vidět od všeho trochu. Není problém připravit exkurzi či projekt na pomezí přírodních a humanitních věd – dnes oblíbených Sciences a Humanities. Obdiv ke zdejší přírodě i její ochrana tu má dlouholetou tradici. Příští rok uplyne 50 let od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Český kras (výročí 40 let jsme si připomněli několika články v Živě 2012, 3).

K dalšímu čtení v Živě

Krok za krokem živou přírodou: Po stopách vývoje přírody Českého krasu (1995, 2)

Chráněná krajinná oblast Český kras – 40 let (2012, 3)

Za květenou Českého krasu (2012, 3)

Měkkýši lomů v Českém krasu (2012, 3)

 

Doporučená literatura

ŽÁK, Karel a Václav CÍLEK. Český kras: klíč k české krajině : skály, voda, čas. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2381-0.

Viz také recenze v Živě 2014, 6

Obrazové přílohy

Odkazy

Videozáznamy filmu Hugo Habrmana: Český kras očima Vojena Ložka, část 1, 2, 3 a 4:

https://youtu.be/si5Cev0MDbU

https://youtu.be/FmJB1LxDtmM

https://youtu.be/oXo0NQ_11CE

https://youtu.be/_Fb9mQR9EBUArchiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Číslo Živy 6/2021 vyšlo ve čtvrtek 16. prosince. Přináší mimo jiné blok článků k 30. výročí národního parku Šumava, představující aktuální situaci a výsledky dlouhodobých výzkumů. Můžete se vydat na geologickou a paleontologickou exkurzi do okolí Jičína nebo botanickou vycházku podél Tiché Orlice v rámci rubriky K výuce, problematika minerálních živin zakončuje desátým dílem seriál Živá půda, seznámíte se s vodnářkovitými, rozmnožováním krytosemenných rostlin i dalšími tématy.

https://ziva.avcr.cz/2021-6/

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.