Půdní bakterie a archea jsou vývojově nejstarší, nejmenší a nejpočetnější zástupci edafonu. Hrají nezastupitelnou roli v mineralizaci půdní organické hmoty a ve výživě rostlin. Jejich jednobuněčná prokaryotická stavba těla a vysoká heterogenita půdních podmínek podporují ohromnou funkční biodiverzitu prokaryot, která ale stále z větší části zůstává nezdokumentována a nepoznána.

K dalšímu čtení v Živě:

seriál Horizontální přenos genetické informace (2006, 1–6): Evoluční význam, Hlavní přechodové události v evoluci, Evoluce bakteriálních genomů, Přenos z bakterií do eukaryot, Vznik evolučních novinek, Člověk

Povodně a sucho 2. Organická hmota a vodní retenční kapacita půd (2015, 2)

Proč se vědci obávají odtávání permafrostu (2016, 2)

Šumavská rašeliniště a jejich mikrobiální společenstva pod vlivem dlouhodobého odvodnění (2018, 1)

Symbiózy a horizontální přenos genů aneb Když si organismy „kradou“ geny (2018, 3)

Nenápadná diverzita prokaryot (2019, 5)


Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Soil bacteria and archea are evolutionarily the oldest, smallest and most abundant representatives of edaphone. They play an invaluable role in the mineralisation of soil organic matter and plant nutrition. Their unicellular prokaryotic structure and high heterogeneity of soil conditions support their enormous functional bio­diversity, which, however, remains largely undocumented and unknown.