K dalšímu čtení v Živě

Leo Bureš: Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky (2013, 5)

Vápnomilné rostliny nevápencové lokality (2020, 2)

Jan Jeník v Jeseníkách (2022, 4)

Seriál Fenomén Velká kotlina V Živě

Fenomén Velká kotlina 1. Charakter, historie poznávání a vývoj (2018. 1)

Fenomén Velká kotlina 2. Geologické a půdní poměry (2018, 2)

Fenomén Velká kotlina 3. Voda, sníh a laviny (2018, 3)

Fenomén Velká kotlina 4. Lišejníky a mechorosty (2018, 4)

Fenomén Velká kotlina 5. Cévnaté rostliny (2018, 6)

Fenomén Velká kotlina 6. Členovci (2018, 6)

Fenomén Velká kotlina 7. Minulost, současnost a budoucnost (2019, 1)