Po stopách minulosti i současnou přírodou Českého krasu: z Karlštejna do Srbska

Příspěvek popisuje trasu exkurze Českým krasem, kterou vodil 50 let studenty slavný přírodovědec, nedávno zesnulý Vojen Ložek (1925–2020). Trasa vede z Karlštejna do Srbska a studenti se zde seznámí s živou i neživou přírodou jedné z nejprozkoumanějších chráněných krajinných oblastí v České republice. Trasu můžeme procházet v jakémkoli ročním období.

K dalšímu čtení v Živě

Krok za krokem živou přírodou: Po stopách vývoje přírody Českého krasu (1995, 2)

Chráněná krajinná oblast Český kras – 40 let (2012, 3)

Za květenou Českého krasu (2012, 3)

Měkkýši lomů v Českém krasu (2012, 3)

Sklípkánek hnědý – pavouk roku 2013 (2013, 3)

Akát jako příklad uplatnění diferencovaného managamentu (2018, 5)

 

Rozhovor s Vojenem Ložkem u příležitosti jeho 90. narozenin (2015, 5)

Odkazy Vojena Ložka (2020, 5)

Doporučená literatura

ŽÁK, Karel a Václav CÍLEK. Český kras: klíč k české krajině : skály, voda, čas. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2381-0.

Videozáznamy filmu Hugo Habrmana: Český kras očima Vojena Ložka, část 1, 2, 3 a 4:

https://youtu.be/si5Cev0MDbU

https://youtu.be/FmJB1LxDtmM

https://youtu.be/oXo0NQ_11CE

https://youtu.be/_Fb9mQR9EBU

 

 

This article describes an excursion through the Bohemian Karst. This is where Vojen Ložek, a recently deceased famous naturalist, led his students for 50 years. The route leads from Karlštejn to Srbsko. Students will get acquainted with the animate and inanimate nature of one of the most explored Protected Landscape Areas in the Czech Republic. The route can be taken at any time of the year.

Obrazové přílohy

Odkazy

Videozáznamy filmu Hugo Habrmana: Český kras očima Vojena Ložka, část 1, 2, 3 a 4:

https://youtu.be/si5Cev0MDbU

https://youtu.be/FmJB1LxDtmM

https://youtu.be/oXo0NQ_11CE

https://youtu.be/_Fb9mQR9EBU

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Číslo Živy 6/2021 vyšlo ve čtvrtek 16. prosince. Přináší mimo jiné blok článků k 30. výročí národního parku Šumava, představující aktuální situaci a výsledky dlouhodobých výzkumů. Můžete se vydat na geologickou a paleontologickou exkurzi do okolí Jičína nebo botanickou vycházku podél Tiché Orlice v rámci rubriky K výuce, problematika minerálních živin zakončuje desátým dílem seriál Živá půda, seznámíte se s vodnářkovitými, rozmnožováním krytosemenných rostlin i dalšími tématy.

https://ziva.avcr.cz/2021-6/

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.