Suchozemské rostliny a voda

Před zhruba 500 miliony let vystoupily rostliny ze sladkovodního prostředí na pevninu. Během evoluce se přizpůsobily přímému kontaktu s atmosférou, která jim odnímá vodu. Naučily se jejím ztrátám bránit a také vodu efektivně získávat z různých zdrojů. Variabilita prostředí, v němž se rostliny zabydlely (od mokřadů po pouště), se odráží též v různorodosti anatomických adaptací, kterým je článek věnován.

K dalšímu čtení v Živě

Skrytý život rostlin – kořeny v interakci s rhizosférou (2020, 2)

Kořeny a příjem látek z půdy (2020, 2)

Mechorosty jsou sourozenci cévnatých rostlin – co to znamená pro porozumění evoluci rostlin? (2021, 2)

Jak se rozmnožují krytosemenné rostliny? (2021, 6)

Citovaná a použitá literatura:

BELLENOT, Caroline, et al. Hydathodes. Current Biology, 2022, 32.14: R763-R764.

BENZING, David H., et al. The absorptive capacities of bromeliad trichomes. American Journal of Botany, 1976, 63.7: 1009-1014.

CLARK, James W., et al. The origin and evolution of stomata. Current Biology, 2022, 32.11: R539-R553.

EVERT, Ray F. Esau's plant anatomy: meristems, cells, and tissues of the plant body: their structure, function, and development. John Wiley & Sons, 2006.

HABERLANDT, Gottlieb. Physiologische pflanzenanatomie. W. Engelmann, 1884.

KONG, Lingyao, et al. Origins and evolution of cuticle biosynthetic machinery in land plants. Plant Physiology, 2020, 184.4: 1998-2010.

 

About 500 million years ago, plants came out of freshwater onto land. During evolution, they adapted to direct contact with the atmosphere, which removes water. They have learned to prevent its loss and also to obtain it efficiently from various sources. The variability of the environments in which plants have established themselves (from wetlands to deserts) is also reflected in the variety of anatomical adaptations that are the focus of this article.

Materiály k výuce

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.