Půdní fauna je nezbytnou složkou fungující půdy. Její zástupci zajišťují zásadní procesy v ekosystému. Reakce půdní fauny na požár se však liší od odezvy mimopůdních organismů a liší se i dopad požáru na jednotlivé taxony. I proto je nutné porozumět konkrétním změnám, které požáry působí a určit vliv různých typů požárů v různých prostředích na dotčená společenstva půdní fauny.

K dalšímu čtení v Živě

Seriál Živá půda M. Šimek a kol.

Živá půda 1. Kdo v půdě žije?

Živá půda 2. Půdní prokaryota – v jednoduchosti je síla

Živá půda 3. Fototrofní mikroorganismy a houby

Živá půda 4. Půdní mikrofauna a mezofauna

Živá půda 5. Půdní makrofauna a megafauna

Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují

Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy

Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin

Živá půda 9. Cyklus uhlíku a půdní organická hmota

Živá půda 10. Minerální živiny

Citovaná a použitá literatura

GONGALSKY, Konstantin B.; PERSSON, Tryggve. Recovery of soil macrofauna after wildfires in boreal forests. Soil biology and biochemistry, 2013, 57: 182-191.

Soil fauna is a vital component of functioning soil, facilitating crucial processes within the ecosystem. Nevertheless, the response of soil fauna to fire differs from that of above-ground organisms and varies among taxa. Hence it is imperative to understand the specific changes induced by fires and to determine the impact of different fire types in diverse environments on soil fauna communities.