Od tropických pralesů k době ledové: geologická a paleontologická vycházka v okolí Jičína

Geologická rozmanitost České republiky je unikátní i ve světovém měřítku. Pravděpodobně nikde nenajdeme tak pestrou přírodní historii koncentrovanou na tak malém území. Bez nadsázky lze říci, že pokud nasedneme v centru Prahy do auta, můžeme do dvou hodin jízdy navštívit jakékoli období historie Země. Od proterozoika (éry starohor, které začínají ca před 2,5 miliardami let) přes paleozoikum (prvohory, od 541 do 252 milionů let), mezozoikum (druhohory, 252–66 milionů let) po kenozoikum (zahrnující třetihory – terciér a čtvrtohory – kvartér), trvající dodnes. Výjimečnost spočívá v tom, že nenavštívíme pouze geologické éry s příponou -zoikum, ale i jednotlivé geologické stupně v rámci těchto období. Pokud vyrazíme pěšky, máme také na výběr řadu zajímavých oblastí (např. celkově přírodovědně pestrý Český kras, blíže v Živě 2021, 2: 73–76 a LIII–LIV). Pro vycházku jsme jako další příklad zvolili jižní okraj světového geoparku UNESCO Český ráj, konkrétně malebnou krajinu okolo Jičína – více v článku Po stopách života v subtropickém moři a další (nejen) geologické zajímavosti okolí Jičína (Živa 2021, 6). Tato exkurze se kromě geologie a paleontologie může dotknout i řady dalších oborů – botaniky, zoologie, mykologie, zároveň archeologie a historie. Je tedy ideální pro spojení hned několika výukových předmětů.

Internetové odkazy

Geopark Český ráj

Česká geologická služba – Významné geologické lokality

Geologické mapy

K dalšímu čtení v Živě

Vzestupy a pády, příběhy nejen Velké pětky (2021, 5)

Mladší paleozoikum: od močálů k polopouštím (2021, 5)

Prvotní hřích lidstva: extinkce megafauny (2021, 5)

Použitá a citovaná literatura

ZIEGLER, Václav. Český ráj to na pohled a na procházky. Praha: Galerie EfEf, 2014.

ZIEGLER, Václav. Veselé prázdniny v říši geologie. Praha: Česká geologická služba, 2019.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Navštivte Výstavu fotografií pořízených zaměstnanci Akademie věd České republiky "Věda fotogenická", je sestavena ze soutěžních příspěvků zaslaných do stejnojmenné soutěže, která se letos konala již po desáté. Hlavní myšlenkou projektu Věda fotogenická je propojení vědy a umění. Nahlédněte na vědu očima vědců!


... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.