Purkyňova cena

Cenu získali:

2023

Jiří Moravec, Jana Bulantová

Jak neuklouznout na šikmé ploše aneb Mocná síla adheze u žab a ještěrů (Živa 4/2023)

2022

Daniel Vondrák, Anna Tichá

Komořanské jezero aneb Historie českého Balatonu (Živa 5/2022)

2021

Miloslav Jirků

Prvotní hřích lidstva: extinkce megafauny (Živa 5/2021)

2020

Marcel Rejmánek

Globální oteplování, změny krajin a ztráty biodiverzity (Živa 5/2020)

2019

David Storch

Biodiverzita: co to je, jak ji měřit, co ji podmiňuje a k čemu je to dobré (Živa 5/2019) a za významný podíl na celkové koncepci a přípravě monotematického čísla Živy věnovaného biodiverzitě (Živa 5/2019)

2018

Jana Jersáková, Robert Tropek

Současný pohled na vzájemnou spolupráci rostlin a opylovačů (Živa 6/2018)

2017

Ondřej Koukol, Zuzana Haňáčková

Endofyty – všudypřítomní kolonizátoři rostlinných pletiv (Živa 5/2017)

2016

Petr Čapek, Hana Šantrůčková

Proč se vědci obávájí odtávání permafrostu (Živa 2/2016)

2015

Martin Škorpík

Zemědělská krajina a praktické problémy ochrany hmyzu (Živa 4/2015)

2014

Ivo Konopásek

Mor, Yersinia pestis, blecha a člověk (Živa 4/2014)

2013

Václav Mahelka
O původu a hybridizaci polyploidních pýrů – na stopě netušených předků (Živa 4/2013)

Martin Flajšhans, Petr Ráb
Polyploidie u ryb (Živa 6/2013)

2012

Milan Chytrý, Handrij Härtel a Kateřina Šumberová
Rodinné stříbro české vegetace: máme u nás něco, co jinde nemají? (Živa 4/2012)

2011

Lukáš Spitzer, Jiří Beneš a Martin Konvička
Valašská krajina a modrásek černoskvrnný (Živa 4/2011)

2010

Martin Forman a Jiří Král
Úvod do biologie sociálních pavouků (Živa 2/2010)
Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých (Živa 3/2010)


2009

Vojen Ložek
Refugia, migrace a brány I. Ohlédnutí za starými problémy (Živa 4/2009)
Refugia, migrace a brány II. Ve světle dnešních poznatků (Živa 5/2009)


2008

Petr Kuneš
Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě (Živa 4/2008)


2007

Miloš Macholán, Pavel Munclinger
Hybridní zóny a "záhada záhad! Studium hybridních zón a otázka vzniku druhů (Živa 3/2007)


2006

Petr Vít, Jan Suda
Endemické jeřáby - perly mezi našimi dřevinami (Živa 6/2006)


2005

Martin Košťák
Coleoidea I. Vznik a evoluce dvoužábrých hlavonožců (Živa 3/2005)
Coleoidea II. Evoluce dvoužábrých hlavonožců (Živa 4/2005)


2004

Vojen Ložek, Ivan Horáček
Ledová doba očima zoologa I. Glaciální fauna a historie její výpovědi (Živa 1/2004)
Ledová doba z pohledu zoologa II. Prostřředí glaciálu ve světle rozboru fosilních zoocenóz (Živa 2/2004)

Jaroslav Vrba, Jan Fott, Jiří Kopáček, Tomáš Soldán, Josef Veselý
Sto třicet let výzkumu šumavských jezer (Živa 1/2003)


2002

Martin Kuthan, Zdena Palková
Úspěch spočívá v kooperaci (Živa 1/2002)

2001

Juraj Holčík
Jeseter velký: Podarí sa ho zachrániť? (Živa 6/2001)


2000

Bohumil Trávníček, Petr Havlíček, Anna Krahulcová
Ostružiníky - podivuhodné rostliny naší přírody I. (Živa 3/2000)
Ostružiníky - podivuhodné rostliny naší přírody II. (Živa 4/2000)


1999

Tomáš Pavlíček
Proces lokálního rozrůzňování biologické diverzity v Evolučním údolí (Živa 1/1999)


1998

Petr Ráb
Jak jsem nemohl nepotkat taxonomii (Živa 1/1998)

1997

Petr Šíma
Vývoj imunitních strategií v živočišné říši I. (Živa 1/1997)
Vývoj imunitních strategií v živočišné říši II. (Živa 2/1997)
Vývoj imunitních reakcí v živočišné říši III. (Živa 3/1997)
Vývoj imunitních reakcí v živočišné říši IV. (Živa 4/1997)


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Ve dnech 30. května - 1. června můžete opět zdarma navštívit Veletrh vědy na výstavišti PVA EXPO PRAHA, kde uvidíte více než stovku expozic pracovišť Akademie věd ČR, univerzit, inovativních firem, neziskových organizací a mnoha dalších institucí. Stejně jako v loňském roce můžete i letos na Veletrhu vědy navštívit stánek časopisu Živa.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.