Cena Antonína Friče

Cenu získali:

2023

za významný přínos popularizaci biologie a dlouhodobou spolupráci s redakcí časopisu Živa:

RNDr. Jan Květ, CSc., dr. h. c.

2022

za význačné přispění k poznání historie časopisu Živa spojené s J. E. Purkyněm a také dalšími osobnostmi z historie přírodovědy a lékařství:

doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.

2021

za významný příspěvek k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním včetně přípravy koncepce monotematického čísla 5/2015 na téma bezobratlých, a péči a rozvíjení odkazu Vojena Ložka v Živě:

doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.

za významný příspěvek k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním a zvláště pak za přípravu koncepce a obsahu monotematického čísla 5/2021 na téma extinkce:

prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.

2020

za významný příspěvek k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním:

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

2019

za významný příspěvek k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním:

doc. RNDr. Jiří Kolbek, CSc., DSc.

2018

za významný příspěvek k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním:

prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.

2017

za významný příspěvek k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním:

prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c.

2016

za významný příspěvek k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním:

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

prof. RNDr. Jan Suda, PhD.

2015

za významný příspěvek k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním:

doc. Ing. Jan Krekule, DrSc.

prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

2014

za významný příspěvek k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním:

RNDr. Vojen Ložek, DrSc.

RNDr. PhMr. František Starý, CSc.

Vladimír Renčín

2013

kolektiv autorů tematického bloku článků věnovaných dlouhodobému výzkumu na Šumavě (Živa 5/2013):
Dynamika horských smrčin na Šumavě
Přírodní disturbance – klíčový faktor obnovy horských smrčin
Šumavská rašeliniště a jejich ochrana
30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta
Jak se žije v lese (smrkovém) – kapitoly ze života lýkožrouta smrkového
Co je za přemnožováním (gradací) lýkožrouta smrkového na Šumavě
Na stopě velkým savcům Šumavy – telemetrický projekt monitorující život kopytníků a šelem
CHKO Šumava po 50 a národní park po více než 20 letech – pohled z odstupu
Jsou výzkum a přeshraniční spolupráce nadějí, nebo nechtěným břemenem NP Šumava?
Jak má vypadat smysluplná zonace národního parku Šumava?
Ohlédnutí za zákonem o národním parku Šumava
Dvě desetiletí sporů o Šumavu
Současnost a budoucnost ochrany přírody

2012

nebyla udělena

2011

Zbyšek Svoboda
Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech I. Úvod
Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech II. Savci
Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech III. Ptáci
Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech IV. Vodní živočichové
Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech V. Byliny a dřeviny
Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech VI. Neobvyklé motivy

2010

Jan Andreska
Losos labský v historických záznamech a v současnoti I. (4/2010)
Losos labský v historických záznamech a v současnosti II. (6/2010)

2009

Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jan Košnar
Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry (2/2009)

2008

Lenka Kovačiková, Jaroslav Brůžek
Stabilní izotopy a bioarcheologie – výživa a sledování migrací v populacích minulosti (1) (1/2008)
Stabilní izotopy a bioarcheologie – výživa a sledování migrací v populacích minulosti (2) (1/2008)

2007

Jan Suda, Radka Sudová
Kapsko – botanický ráj 1. Kapská oblast se představuje (1/2007)
Kapsko – botanický ráj 2. Proč je kapská květena tak jedinečná? (2/2007)
Kapsko – botanický ráj. 3. Vegetační mozaika (3/2007)
Kapsko – botanický ráj. 4. Trio typických kapských čeledí (4/2007)
Kapsko – botanický ráj. 5. Cibuloviny na každém kroku (5/2007)
Kapsko – botanický ráj 6. Namaqualand: když rozkvete poušť (6/2007)

2006

Magdalena Chumchalová
Anatomická ilustrace 1. Zobrazování člověka ve starověku (1/2006)
Anatomická ilustrace 2. Lékařská vyobrazení ve středověku (2/2006)
Anatomická ilustrace 3. Renesanční umělci ve službách vědy (3/2006)
Anatomická ilustrace 4. Vědecká anatomie v renesanci (4/2006)
Anatomická ilustrace 5. Barokní anatomická vyobrazení v 17. století (5/2006)
Anatomická ilustrace 6. Ilustrovaná anatomie 18. století (6/2006)

2005

Daniel Stančík
Květy „země lidojedů“ I. Diverzita a původ bioty Papuy Nove Guineji (1/2005)
Květy „země lidojedů“ II. Mangrove a pobřežní bažiny (2/2005)
Květy „země lidojedů“ III.Deštný les a další vegetace nížin (3/2005)
Květy „země lidojedů“ IV. Horský mlžný les (4/2005)
Květy „země lidojedů“ V. Alpínské pásmo (5/2005)
Květy „země lidojedů“ VI. „Lidojedi“ a rostliny (6/2005)

2004

Oldřich Fejfar
Nové doklady o vzniku ptáků I. Vymřeli dinosauři doopravdy? (1/2004)
Nové doklady o vzniku ptáků II. Příklad mozaikového vývoje (2/2004)
Nové doklady o vzniku ptáků III. Příběh archeopteryxe (3/2004)
Nové doklady o vzniku ptáků IV. Vývoj hnízdění (4/2004)

2003

Zbyněk Šmahel
Evoluce rodu Homo I. Začátky (1/2003)
Evoluce rodu Homo II. Chůze po dvou (2/2003)
Evoluce rodu Homo III. Lidská potravní strategie (3/2003)
Evoluce rodu Homo IV. Lov a oheň (4/2003)
Evoluce rodu Homo V. Verbální komunikace (5/2003)
Evoluce rodu Homo VI. Abstraktní myšlení (6/2003)

2002

Karel Šťastný, Vladimír Bejček, Bohumil Pražan
Sokotra – Galapágy Indického oceánu I. Krajina a vegetace (1/2002)
Sokotra – Galapágy Indického oceánu II. Fauna Sokotry (1/2002)

2001

Petr Šíma, Ilja Trebichavský
Léčivé látky z živočišné říše I. Antibiotika živočichů (1/2001)
Léčivé látky z živočišné říše II. Antimikrobiální proteiny (2/2001)
Léčivé látky z živočišné říše III. Mořská farmakologie (3/2001)
Léčivé látky z živočišné říše IV. Mořské houby a žahavci (4/2001)
Léčivé látky z živočišné říše V. Mořští měkkýši, pláštěnci aj. (5/2001)
Léčivé látky z živočišné říše VI. Využití živočišných antibiotik (6/2001)

2000

Josef Rusek
Živá půda 1. Bohatost a rozmanitost života v půdě (1/2000)
Živá půda 2. Diverzita a funkce půdní mikroflóry (2/2000)
Živá půda 3. Ekofyziologie půdních živočichů a teplota (3/2000)
Živá půda 4. Ekologie půdních živočichů a voda (4/2000)
Živá půda 5. Sukcesní vývoj půdy a ekosystémů (5/2000)
Živá půda 6. Bez života není půda více půdou (6/2000)

1999

Evžen K. Balon
Svědectví o vztahu se živou fosilií 1. (4/1999)
Svědectví o vztahu se živou fosilií 2. (5/1999)
Svědectví o vztahu se živou fosilií 3. (6/1999)

1998

Jan Jeník, Václav Zelený
Palmy (1): knížata mezi rostlinami (1/1998)
Palmy (2): strategie růstu (2/1998)
Palmy (3): Péče o další pokolení (3/1998)
Palmy (4): koření a prostředí (4/1998)
Palmy (5): součást kultury a obnovitelný přírodní zdroj (5/1998)
Palmy (6): pěstování a ohrožení (6/1998)

1997

Petr Šíma
Vývoj imunitních strategií v živočišné říši I. (1/1997)
Vývoj imunitních strategií v živočišné říši II. (2/1997)
Vývoj imunitních strategií v živočišné říši III. (3/1997)
Vývoj imunitních strategií v živočišné říši IV. (4/1997)


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.