Zvláštní ocenění časopisu Živa

Cenu získali:

2015

Vojen Ložek a Lucie Juřičková

Ztráta diverzity a měkkýši I. (Živa 3/2015)

Ztráta diverzity a měkkýši II. (Živa 5/2015)

2014

Tomáš Pavlík

Antické mýty jinak I. Savci (Živa 2/2014)

Antické mýty jinak II. Ptáci (Živa 2/2014)

Antické mýty jinak III. Plazi, obojživelníci a ryby (Živa 3/2014)

Antické mýty jinak IV. Bezobratlí (kromě hmyzu) (Živa 4/2014)

Antické mýty jinak V. Hmyz (Živa 5/2014)

Antické mýty jinak VI. Rostliny a houby (Živa 6/2014)

2013

Jiří Brabec
Hoře, hořce, hořečky I. Hořečky v České republice dříve a dnes (Živa 2/2013)
Hoře, hořce, hořečky II. Přežije v Čechách hořeček český? (Živa 4/2013)
Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu (Živa 5/2013)

2012

Robert Stejskal, Filip Trnka
Naši rýhonosci 1. Nosatí elegáni (Živa 1/2012)
Naši rýhonosci 2. Napudrovaní krasavci (Živa 2/2012)

2011

Petr Sklenář, Eva Dušková, Filip Kolář, Vojtěch Zeisek, Mauricio Diazgranados, Andrea Kučerová, Petr Macek, Jana Macková, Aleš Soukup, Diana Vásquez
Rostliny zpod vrcholků rovníkových And 1. Historický vývoj květeny párama
Rostliny zpod vrcholků rovníkových And 2. Lasiocephalus – evoluce a kolonizování párama
Rostliny zpod vrcholků rovníkových And 3. Adaptivní radiace a bohatství růstových forem v páramu
Rostliny zpod vrcholků rovníkových And 4. Adaptace rostlin párama
Rostliny zpod vrcholků rovníkových And 5. Vliv člověka na vývoj krajiny

2010

Lubomír Hrouda
Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy I. Systematika, fylogeneze, morfologie (úvod) (Živa 1/2010)
Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy II. Trávy střední Evropy: lesy, louky, pastviny (Živa 2/2010)
Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy III. Trávy střední Evropy: na suchu a ve vodě (Živa 3/2010)
Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy IV. Trávy střední Evropy: všudypřítomné i nejvzácnější (Živa 4/2010)
Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy V. Ostřice: synonymum chladu a vlhka? (Živa 5/2010)
Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy VI. Ostřice jinde: na suchu, v lese i na horách (Živa 6/2010)

2009

Karel Prach
Ekologie obnovy narušených míst I. Obecné principy (1/2009)
Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin (2/2009)
Ekologie obnovy narušených míst III. Cizorodé substráty v krajině (3/2009)
Ekologie obnovy narušených míst IV. Obnova travinných ekosystémů (4/2009)
Ekologie obnovy narušených míst V. Obnova lesních ekosystémů (2/2009)
Ekologie obnovy narušených míst. VI. Shrnutí a závěrečné poznámky (6/2009)

2008

Jiří Gloser
Antarktické vegetační oázy 1. Nezaledněná území a jejich kolonizace (1/2008)
Antarktické vegetační oázy 2. Lišejníky (2/2008)
Antarktické vegetační oázy 3. Mechorosty (3/2008)
Antarktické vegetační oázy 4. Kvetoucí rostliny (4/2008)
Antarktické vegetační oázy 3. Mechorosty (5/2008)

2007

Josef Fanta
Lesy a lesnictví ve střední Evropě I. Přírodní podmínky pro existenci lesa (1/2007)
Lesy a lesnictví ve střední Evropě II. Z dávné historie využívání lesů (2/2007)
Lesy a lesnictví ve střední Evropě III. Počátky organizovaného hospodářství (3/2007)
Lesy a lesnictví ve střední Evropě. IV. Změny ve 20. století (4/2007)
Lesy a lesnictví ve střední Evropě. V. Evropská lesnická strategie (5/2007)
Lesy a lesnictví ve střední Evropě VI. Výzva pro české lesnictví (6/2007)

2006

Petr Šíma, Ilja Trebichavský
Horizontální přenos genetické informace. 1. Evoluční význam (1/2006)
Horizontální přenos genetické informace. Hlavní přechodové události v evoluci. (2/2006)
Horizontální přenos genetické informace. Evoluce bakteriálních genomů (3/2006)
Horizontální přenos genetické informace. Přenos z bakterií do eukaryot (4/2006)
Horizontální přenos genetické informace. Vznik evolučních novinek (5/2006)
Horizontální přenos genetické informace a člověk (6/2006)

2005

Josef Fulka
Klonování savčího embrya - omezení a perspektivy (I) (4/2005)
Klonování savčího embrya II. Vztahy mezi přeneseným jádrem a ooplastem (5/2005)
Klonování savčího embrya III. Předčasné stárnutí potomstva (6/2005)

2004

Oldřich Fejfar
Nové doklady o vzniku ptáků. I. Vymřeli dinosauři doopravdy? (1/2004)
Nové doklady o vývoji ptáků II. Příklad mozaikového vývoje (2/2004)
Nové doklady o vzniku ptáků III. Příběh archeopteryxe (3/2004)
Nové doklady o vzniku ptáků IV. Vývoj hnízdění (4/2004)

Magdalena Chumchalová
Botanická ilustrace 1.-6. (Živa 1–6/2003) a Entomologická ilustrace 1.-6. (Živa 1–6/2004)

2003

Zbyněk Šmahel
Evoluce rodu Homo I. Začátky (1/2003)
Evoluce rodu Homo. II. Chůze po dvou (2/2003)
Evoluce rodu Homo. III. Lidská potravní strategie (3/2003)
Evoluce rodu Homo IV. Lov a oheň (4/2003)
Evoluce rodu Homo V. Verbální komunikace (5/2003)
Evoluce rodu Homo VI. Abstraktní myšlení (6/2003)

2002

Petr Kosina
Pozoruhodné rostliny Namibie (1) Využití původními obyvateli Kaokolandu. (1/2002)
Pozoruhodné rostliny Namibie (2). Majestátní palma duma břichatá (2/2002)
Pozoruhodné rostliny Namibie (3) Savanový strom mopane (3/2002)
Pozoruhodné rostliny Namibie (4) Welwitschie podivuhodná (4/2002)
Pozoruhodné rostliny Namibie (5). Pouštní meloun naras bodlinatý a jiné tykvovité rostliny (5/2002)
Pozoruhodné rostliny Namibie (6) Aloe na každém kroku (6/2002)

2001

Petr Šíma, Ilja Trebichavský
Léčivé látky z živočišné říše. (I) Antibiotika živočichů (1/2001)
Léčivé látky z živočišné říše. (II) Antimikrobiální proteiny (2/2001)
Léčivé látky z živočišné říše (III.) Mořská farmakologie (3/2001)
Léčivé látky z živočišné říše. (IV). Mořské houby a žahavci (4/2001)
Léčivé látky z živočišné říše. (V). Mořští měkkýši, pláštěnci aj. (5/2001)
Léčivé látky z živočišné říše. VI. (6/2001)

2000

Josef Rusek
Živá půda. (1) Bohatost a rozmanitost života v půdě (1/2000)
Živá půda (2) Diverzita a funkce půdní mikroflóry (2/2000)
Živá půda (3) Ekofyziologie půdních živočichů a teplota (3/2000)
Živá půda (4). Ekologie půdních živočichů a voda (4/2000)
Živá půda (5) Sukcesní vývoj půdy a ekosystémů (5/2000)
Živá půda (6) Bez života není půda více půdou (6/2000)

1999

Jan Gloser
Fyziologické adaptace sukulentních rostlin. I. Hospodaření s vodou (2/1999)
Fyziologické adaptace sukulentních rostlin II. Uhlíkový metabolismus (3/1999)
Fyziologické adaptace sukulentních rostlin III. Odolnost k extrémním teplotám a růst (4/1999)
Fyziologické adaptace sukulentních rostlin IV. Atmosférické bromélie (5/1999)
Fyziologické adaptace sukulentních rostlin V. Epifytní orchideje (6/1999)

1998

Jan Jeník a Václav Zelený
Palmy (1): knížata mezi rostlinami (1/1998)
Palmy (2): strategie růstu (2/1998)
Palmy (3): Péče o další pokolení 3/1998)
Palmy (4): koření a prostředí (4/1998)
Palmy (5): součást kultury a obnovitelný přírodní zdroj (5/1998)
Palmy (6): pěstování a ohrožení (6/1998)


Aktuality

Významné ocenění Akademie věd České republiky – čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy – převzali z rukou předsedy Akademie věd prof. Jiřího Drahoše dva představitelé Živy – předseda redakční rady prof. Jan Suda (medaili obdržel již v prosinci 2016) a šéfredaktorka RNDr. Jana Šrotová (27. února 2017 při slavnostním předání spolu s renomovaným etnomuzikologem a pedagogem PhDr. Zdeňkem Vejvodou, Ph.D.). Laudatio J. Šrotové přednesl člen redakční rady Živy prof. Petr Ráb a program odpoledne završila přednáška členky naší redakční rady doc. Lucie Juříčkové na téma Jak by vypadala střední Evropa bez lidí a co všechno je kvůli nim jinak?

Více na http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Medaile-Vojtecha-Naprstka/

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.