Zvláštní ocenění časopisu Živa

Cenu získali:

2023

Petr Pokorný

za významný podíl na celkové koncepci a přípravě monotematického čísla Živy věnovaného tématu Oheň (5/2023)

2022

Lukáš Laibl

Unikátní okna do prvohor I. (Živa 2/2022)

Unikátní okna do prvohor II. (Živa 3/2022)

Unikátní okna do prvohor III. (Živa 4/2022)

Martin Černý, Adam Petrusek

za články v rubrice K výuce a za významný podíl na přípravě monotematického čísla (2022, 5) věnovaného tématu Voda

Voda je divná (a díky za to) (Živa 2/2022)

Rybník nejsou jenom ryby (Živa 3/2022)

Boj o přežití v prostředí vodního sloupce, na světle i ve tmě (Živa 4/2022)

Koretra – fantom našich vod (Živa 5/2022)

Živa 5/2022

2021

Jan Andreska, Dominik Andreska

Výr velký a jeho nelehký osud I. Jak výr ke špatné pověsti přišel (Živa 4/2020)

Jan Andreska, Dominik Andreska, Kateřina Krupková

Výr velký a jeho nelehký osud II. Na cestě k vyhubení (Živa 6/2020)

Jan Andreska, Dominik Andreska

Výr velký a jeho nelehký osud III. Nesnadná cesta k ochraně (Živa 1/2021)

Jan Andreska, Dominik Andreska

Výr velký a jeho nelehký osud IV. Diskuze a sváry (Živa 2/2021)

Jan Andreska, Dominik Andreska

Výr velký a jeho nelehký osud V. Cesta k úplné ochraně (ŽIva 3/2021)

Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Jiří Schlaghamerský, Karel Tajovský, Ivan H. Tuf

Živá půda 1. Kdo v půdě žije? (Živa 1/2020)

Dana Elhottová, Alica Chroňáková, Miloslav Šimek

Živá půda 2. Půdní prokaryota – v jednoduchosti je síla (Živa 2/2020)

Miloslav Šimek, Petr Baldrian, Dana Elhottová, Alena Lukešová

Živá půda 3. Fototrofní mikroorganismy a houby (Živa 3/2020)

Jiří Schlaghamerský, Michaela Bryndová, Miloslav Devetter, Ladislav Háněl, L'ubomír Kováč, Josef Starý, Karel Tajovský, Miloslav Šimek

Živá půda 4. Půdní mikrofauna a mezofauna (Živa 4/2020)

Jiří Schlaghamerský, Václav Pižl, Karel Tajovský, Ivan H. Tuf, Jiří Tůma, Miloslav Šimek

Živá půda 5. Půdní makrofauna a megafauna (Živa 6/2020)

Vladimír Šustr, Jaroslav Hynšt, Alica Chroňáková, Stanislav Malý, Miloslav Šimek

Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují (Živa 1/2021)

Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Václav Pižl, Krael Tajovský

Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy (Živa 2/2021)

Miloslav Šimek,Dana Elhottová, Alica Chroňáková, Eva Kaštovská, Jitka Klimešová

Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin (Živa 3/2021)

Miloslav Šimek, Jaroslav Hynšt, Stanislav Malý

Živá půda 9. Cyklus uhlíku a půdní organická hmota (Živa 4/2021)

Miloslav Šimek, Jaroslav Hynšt, Stanislav Malý

Živá půda 10. Minerální živiny (Živa 6/2021)

2020

Tomáš Grim

Vrabec kosmopolita 1. Vzestup (Živa 1/2020)

Vrabec kosmopolita 2. Evoluce (Živa 2/2020)

Vrabec kosmopolita 3. Pád? (Živa 3/2020)

2019

Jan Zima in memoriam

Domácí savci a jejich původ 1. Cesty k domestikaci (Živa 1/2019)

Domácí savci a jejich původ 2. Domestikace zvířat na úsvitu zemědělství (Živa 2/2019)

Domácí savci a jejich původ 3. Druhá domestikační vlna (Živa 3/2019)

Domácí savci a jejich původ 4. Ostatní domácí savci (Živa 4/2019)

2018

Petr Pyšek a Lucie Juřičková

za koncepci monotematického čísla o invazních organismech (Živa 5/2018)

2017

kolektiv autorů tematického seriálu Nové poznatky v genetice rostlin:

Štěpán Stočes, David Kopecký

Nové poznatky v genetice rostlin I. Hippies našich luk: příběh mezirodových kříženců trav (4/2016)

Eva Hřibová

Nové poznatky v genetice rostlin II. Charakterizace a konzervace genetické rozmanitosti banánovníku (6/2016)

Beáta Petrovská

Nové poznatky v genetice rostlin III. Uvnitř jádra problému (1/2017)

Roman Hobza

Nové poznatky v genetice rostlin IV. Pohlavní chromozomy a historie jejich zkoumání (2/2017)

Hana Šimková

Nové poznatky v genetice rostlin V. Genomy obilovin (téměř) dočteny (3/2017)

Vojtěch Hudzieczek, Martina Kintlová, Roman Hobza, Radim Čegan

Nové poznatky v genetice rostlin VI. Tolerance rostlin k těžkým kovům (4/2017)

Miroslav Valárik

Nové poznatky v genetice rostlin VII. Interakce obilnin a padlí trav – nekonečný souboj genů (6/2017)

Zvláštní ocenění v tomto roce udělila redakční rada také Vladimíru Hanákovi za seriál článků Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců na Šumavě 1.–4. (Živa 2017, 1–4).

2016

kolektiv autorů tematického bloku článků K výuce:

Tomáš Macháček, Kateřina Mikešová, Libuše Turjanicová, Vladimír Hampl

Proměny vyšší systematiky eukaryot a její odraz ve středoškolské biologii (Živa 1/2016)

Milan Štech

Jak přenést příběh cévnatých rostlin do středoškolské biologie (Živa 2/2016)

Jitka Vilímová

Zajímavé změny v chápání fylogeneze a systému živočichů (Živa 3/2016)

Fylogeneze a vzájemné vztahy určují nejpřirozenější systém živočichů (Živa 3/2016)

Zuzana Musilová

Skrytá rozmanitost pod vodní hladinou: evoluce druhově nejbohatší skupiny obratlovců (Živa 4/2016)

Nová fylogeneze paprskoploutvých ryb (Živa 4/2016)

Josef Juráň, Jan Kaštovský

Nový pohled na systém řas a jak ho učit? (Živa 6/2016)

Jan Kaštovský, Josef Juráň

Evoluce sinic a řas v moderním pojetí (Živa 6/2016)

Hana Bednářová

Poznámky k evoluci čtyřnožců (Živa 6/2016)

Jak také učit o evoluci čtyřnožců na gymnáziu? (Živa 6/2016)

2015

Vojen Ložek a Lucie Juřičková

Ztráta diverzity a měkkýši I. (Živa 3/2015)

Ztráta diverzity a měkkýši II. (Živa 5/2015)

2014

Tomáš Pavlík

Antické mýty jinak I. Savci (Živa 2/2014)

Antické mýty jinak II. Ptáci (Živa 2/2014)

Antické mýty jinak III. Plazi, obojživelníci a ryby (Živa 3/2014)

Antické mýty jinak IV. Bezobratlí (kromě hmyzu) (Živa 4/2014)

Antické mýty jinak V. Hmyz (Živa 5/2014)

Antické mýty jinak VI. Rostliny a houby (Živa 6/2014)

2013

Jiří Brabec
Hoře, hořce, hořečky I. Hořečky v České republice dříve a dnes (Živa 2/2013)
Hoře, hořce, hořečky II. Přežije v Čechách hořeček český? (Živa 4/2013)
Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu (Živa 5/2013)

2012

Robert Stejskal, Filip Trnka
Naši rýhonosci 1. Nosatí elegáni (Živa 1/2012)
Naši rýhonosci 2. Napudrovaní krasavci (Živa 2/2012)

2011

Petr Sklenář, Eva Dušková, Filip Kolář, Vojtěch Zeisek, Mauricio Diazgranados, Andrea Kučerová, Petr Macek, Jana Macková, Aleš Soukup, Diana Vásquez
Rostliny zpod vrcholků rovníkových And 1. Historický vývoj květeny párama (Živa 1/2011)
Rostliny zpod vrcholků rovníkových And 2. Lasiocephalus – evoluce a kolonizování párama (Živa 2/2011)
Rostliny zpod vrcholků rovníkových And 3. Adaptivní radiace a bohatství růstových forem v páramu (Živa 3/2011)
Rostliny zpod vrcholků rovníkových And 4. Adaptace rostlin párama (Živa 4/2011)
Rostliny zpod vrcholků rovníkových And 5. Vliv člověka na vývoj krajiny (Živa 5/2011)

2010

Lubomír Hrouda
Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy I. Systematika, fylogeneze, morfologie (úvod) (Živa 1/2010)
Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy II. Trávy střední Evropy: lesy, louky, pastviny (Živa 2/2010)
Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy III. Trávy střední Evropy: na suchu a ve vodě (Živa 3/2010)
Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy IV. Trávy střední Evropy: všudypřítomné i nejvzácnější (Živa 4/2010)
Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy V. Ostřice: synonymum chladu a vlhka? (Živa 5/2010)
Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy VI. Ostřice jinde: na suchu, v lese i na horách (Živa 6/2010)

2009

Karel Prach
Ekologie obnovy narušených míst I. Obecné principy (Živa 1/2009)
Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin (Živa 2/2009)
Ekologie obnovy narušených míst III. Cizorodé substráty v krajině (Živa 3/2009)
Ekologie obnovy narušených míst IV. Obnova travinných ekosystémů (Živa 4/2009)
Ekologie obnovy narušených míst V. Obnova lesních ekosystémů (Živa 2/2009)
Ekologie obnovy narušených míst. VI. Shrnutí a závěrečné poznámky (Živa 6/2009)

2008

Jiří Gloser
Antarktické vegetační oázy 1. Nezaledněná území a jejich kolonizace (Živa 1/2008)
Antarktické vegetační oázy 2. Lišejníky (Živa 2/2008)
Antarktické vegetační oázy 3. Mechorosty (Živa 3/2008)
Antarktické vegetační oázy 4. Kvetoucí rostliny (Živa 4/2008)
Antarktické vegetační oázy 3. Mechorosty (Živa 5/2008)

2007

Josef Fanta
Lesy a lesnictví ve střední Evropě I. Přírodní podmínky pro existenci lesa (Živa 1/2007)
Lesy a lesnictví ve střední Evropě II. Z dávné historie využívání lesů (Živa 2/2007)
Lesy a lesnictví ve střední Evropě III. Počátky organizovaného hospodářství (Živa 3/2007)
Lesy a lesnictví ve střední Evropě. IV. Změny ve 20. století (Živa 4/2007)
Lesy a lesnictví ve střední Evropě. V. Evropská lesnická strategie (Živa 5/2007)
Lesy a lesnictví ve střední Evropě VI. Výzva pro české lesnictví (Živa 6/2007)

2006

Petr Šíma, Ilja Trebichavský
Horizontální přenos genetické informace. 1. Evoluční význam (Živa 1/2006)
Horizontální přenos genetické informace. Hlavní přechodové události v evoluci. (Živa 2/2006)
Horizontální přenos genetické informace. Evoluce bakteriálních genomů (Živa 3/2006)
Horizontální přenos genetické informace. Přenos z bakterií do eukaryot (Živa 4/2006)
Horizontální přenos genetické informace. Vznik evolučních novinek (Živa 5/2006)
Horizontální přenos genetické informace a člověk (Živa 6/2006)

2005

Josef Fulka
Klonování savčího embrya - omezení a perspektivy (I) (Živa 4/2005)
Klonování savčího embrya II. Vztahy mezi přeneseným jádrem a ooplastem (Živa 5/2005)
Klonování savčího embrya III. Předčasné stárnutí potomstva (Živa 6/2005)

2004

Oldřich Fejfar
Nové doklady o vzniku ptáků. I. Vymřeli dinosauři doopravdy? (Živa 1/2004)
Nové doklady o vývoji ptáků II. Příklad mozaikového vývoje (Živa 2/2004)
Nové doklady o vzniku ptáků III. Příběh archeopteryxe (Živa 3/2004)
Nové doklady o vzniku ptáků IV. Vývoj hnízdění (Živa 4/2004)

Magdalena Chumchalová
Botanická ilustrace 1.-6. (Živa 1–6/2003) a Entomologická ilustrace 1.-6. (Živa 1–6/2004)

2003

Zbyněk Šmahel
Evoluce rodu Homo I. Začátky (Živa 1/2003)
Evoluce rodu Homo. II. Chůze po dvou (Živa 2/2003)
Evoluce rodu Homo. III. Lidská potravní strategie (Živa 3/2003)
Evoluce rodu Homo IV. Lov a oheň (Živa 4/2003)
Evoluce rodu Homo V. Verbální komunikace (Živa 5/2003)
Evoluce rodu Homo VI. Abstraktní myšlení (Živa 6/2003)

2002

Petr Kosina
Pozoruhodné rostliny Namibie (1) Využití původními obyvateli Kaokolandu. (Živa 1/2002)
Pozoruhodné rostliny Namibie (2). Majestátní palma duma břichatá (Živa 2/2002)
Pozoruhodné rostliny Namibie (3) Savanový strom mopane (Živa 3/2002)
Pozoruhodné rostliny Namibie (4) Welwitschie podivuhodná (Živa 4/2002)
Pozoruhodné rostliny Namibie (5). Pouštní meloun naras bodlinatý a jiné tykvovité rostliny (Živa 5/2002)
Pozoruhodné rostliny Namibie (6) Aloe na každém kroku (Živa 6/2002)

2001

Petr Šíma, Ilja Trebichavský
Léčivé látky z živočišné říše. (I) Antibiotika živočichů (Živa 1/2001)
Léčivé látky z živočišné říše. (II) Antimikrobiální proteiny (Živa 2/2001)
Léčivé látky z živočišné říše (III.) Mořská farmakologie (Živa 3/2001)
Léčivé látky z živočišné říše. (IV). Mořské houby a žahavci (Živa 4/2001)
Léčivé látky z živočišné říše. (V). Mořští měkkýši, pláštěnci aj. (Živa 5/2001)
Léčivé látky z živočišné říše. VI. (Živa 6/2001)

2000

Josef Rusek
Živá půda. (1) Bohatost a rozmanitost života v půdě (Živa 1/2000)
Živá půda (2) Diverzita a funkce půdní mikroflóry (Živa 2/2000)
Živá půda (3) Ekofyziologie půdních živočichů a teplota (Živa 3/2000)
Živá půda (4). Ekologie půdních živočichů a voda (Živa 4/2000)
Živá půda (5) Sukcesní vývoj půdy a ekosystémů (Živa 5/2000)
Živá půda (6) Bez života není půda více půdou (Živa 6/2000)

1999

Jan Gloser
Fyziologické adaptace sukulentních rostlin. I. Hospodaření s vodou (Živa 2/1999)
Fyziologické adaptace sukulentních rostlin II. Uhlíkový metabolismus (Živa 3/1999)
Fyziologické adaptace sukulentních rostlin III. Odolnost k extrémním teplotám a růst (Živa 4/1999)
Fyziologické adaptace sukulentních rostlin IV. Atmosférické bromélie (Živa 5/1999)
Fyziologické adaptace sukulentních rostlin V. Epifytní orchideje (Živa 6/1999)

1998

Jan Jeník a Václav Zelený
Palmy (1): knížata mezi rostlinami (Živa 1/1998)
Palmy (2): strategie růstu (Živa 2/1998)
Palmy (3): Péče o další pokolení (Živa 3/1998)
Palmy (4): koření a prostředí (Živa 4/1998)
Palmy (5): součást kultury a obnovitelný přírodní zdroj (Živa 5/1998)
Palmy (6): pěstování a ohrožení (Živa 6/1998)


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.